Kostnadskategorier

Hovedkategorier

Kontorrekvisita

Skriveredskaper, papir/ blokker/ hefter, presentasjons- og arkiveringsutstyr og kontormateriell.

Telefoni

Fast- og mobiltelefoni (abonnoment og trafikk), bredbånd/ datalinjer, telefoner og telefonutstyr.

Trykksaker

Kontortrykksaker (brevark, konvolutter, blanketter etc).
Markedstrykksaker (brosjyrer, kataloger etc).

Driftsrekvisita

Mykpapir (tørkepapir etc) og renholdsprodukter.
Kantineprodukter (kaffe, begere etc).

Datarekvisita

Tonere og blekk.
Lagringsmedier og datatilbehør.

Renhold

Daglig renhold, hovedrengjøring, fasade- og vindusvask, vedlikehold av gulv, tepperens og matteleie.

Andre kategorier

Sikkerhet (alarm og vakttjenester)
Renovasjon
Emballasje
Frakt og budtjenester
Kantine
Forsikringer
Profileringsartikler
Kjøretøy (service og vedlikehold)
Vikartjenester
Energi
Reiser
Industrirekvisita