Noen av våre kunder

CCM foretar kostnadsanalyser og dokumenterer konkrete besparelser.
– Finner vi ingen besparelser, betales ikke honorar.

Vårt fagområde er kostnader som ligger utenfor bedriftenes kjernekompetanse.

 

Vi har gjennomført analyser innenfor ca 30 forskjellige hovedkategorier:

Kontor- og datarekvisita
Telefoni
Trykksaker
Renhold
Frakt og budtjenester
Reiser

CCM har gjennomført kostnadsprosjekter for ca 335 kunder i Norge, fordelt på 30 kostnadskategorier.
Gjennomsnittlig oppnådd besparelse er 28 %.

«CCM har gjennomført analyser på flere kostnadsområder
hos oss og vi er godt fornøyd med de oppnådde besparelser.»

– Karl Ludvig Dahl, øk.dir, Miele AS

«For oss har samarbeidet med CCM vært positivt, lønnsomt og lite arbeidskrevende.»

– Ove Christie, Adm.sjef, Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS

Om oss

Cost Control Management AS (CCM) ble etablert i 1999 og er et konsulentselskap innen kostnadsbesparelser på ikke-strategiske kostnader. CCM er ingen innkjøpsorganisasjon, men et leverandøruavhengig konsulentselskap som skreddesyr besparelses-prosjekter for kundene.