Om oss

Cost Control Management AS (CCM) ble etablert i 1999 og er et konsulentselskap innen kostnadsbesparelser på ikke-strategiske kostnader. CCM er et leverandøruavhengig konsulentselskap som
skreddersyr besparelses-prosjekter for kundene. Vår
kundegruppe er store og mellomstore bedrifter, både
nasjonale og internasjonale. Vi er ingen innkjøpsorganisasjon.

CCM foretar kostnadsanalyser og dokumenterer konkrete besparelser gjennom aktiv oppfølging og etterkontroll i 3 år.

CCM arbeider etter «no cure, no pay»-prinsippet. Finner vi ingen besparelser, betales ikke honorar.

335 kunder i Norge har inngått avtaler med CCM og oppnådd kostnadsbesparelser. Gjennomsnittlig besparelse for avsluttede prosjekter er 28%.

En rekke av Norges ledende selskaper er blant våre kunder, i tillegg til mange mellomstore bedrifter.

Visjon

CCM jobber primært med kosteffektivitet på de ikke-strategiske kostnadene.

Vi kan hjelpe bedriften din med å få til mer strukturerte innkjøp på ikke- strategiske varer ved å gjennomgå den nåværende leverandørmasse og nåværende innkjøpsmønstre og dermed skape bedre resultater på bunnlinjen. (Lavere innkjøpspriser slår som kjent direkte inn på bunnlinjen!)

CCM konsept er helt transparent, målbart og kan lett etterprøves. Vårt mål knyttes til å redusere kostnadene; forbedre eller minst opprettholde dagens kvalitet og servicenivå på levering og øvrige leverandørforhold. Vi vurderer dine interne prosesser og kommer med innspill til forbedringer.

Moderne bedriftsledelse

Den moderne bedriftsledelse blir stadig mer bevisst og er stadig på jakt etter nye måter år redusere kostnader på og eliminere sløsing

Kontantstrøm og bunnlinje

Ved å kutte kostnader forbedres kontantstrømmen som så kan reinvesteres i resultatfrembringende aktiviteter med økt salg og enda bedre kontantstrøm som resultat.CCM har generert millioner av kroner i årlige kostnadsbesparelser for bedrifter som dermedhar bedret sine bunnlinjer!

Kundeeksempler:

Olje: Et oljeserviceselskap tjener kr 2-3 mill. kr per år i minskede ikke- strategiske kostnader etter at selskapet benyttet CCM sine tjenester. Dette er gevinster som tilflyter direkte på selskapets bunnlinje.
Helse: Et internasjonalt selskap innen bl.a. helse engasjerte oss. Selskapet hadde inngått en såkalt pan
europeisk avtale og ga oss utfordringen: kan dere skaffe bedre priser?

Resultat: prisene på de fremforhandlete prisene av CCM i Norge ble implementert over hele Europa!