Tjenester

CCM reduserer kostnadene på områder som ikke fokuseres av bedriften. Kostnads- og risikofritt. Vårt fagområde er kostnader som ligger utenfor bedriftenes kjernekompetanse. Disse kostnadene kalles gjerne ikke-strategiske og omfatter de fleste typiske driftsutgifter. Erfaringen viser at det er betydelige summer å spare. Besparelsene CCM oppnår ligger typisk mellom 20 og 40%, også hos bedrifter som er medlem av forskjellige innkjøpsorganisasjoner.

CCM legger ikke beslag på ledelsens tid eller ressurser. Arbeidet utføres av CCMs analytikere – risikofritt.

Grundig analyse ned på fakturanivå.

Vår leverandørdatabase er oppdatert med de beste leverandører og markedspriser. CCM fremforhandler kontinuerlig store innkjøpsvolum på vegne av kunder. Dette gir en buying power ingen bedrift kan oppnå alene.

Ingen forpliktelser før vi har fremlagt dokumenterte besparelser.

Resultater og besparelser presenteres i CCM Rapporten. Vårt honorar er utelukkende basert på de besparelser vi oppnår. Ingen forhåndsbetaling. No cure – no pay.

Support ved implementering av innkjøpsendringer og etterkontroll av nye betingelser for å sikre at besparelsene blir realisert.

Noen av våre kunder

Kontor- og driftsrekvisita, trykksaker, renhold, renovasjon og kantine.

Kategorier: Kontor- og datarekvisita, trykksaker.

Renhold, kontor- og datarekvisita, renovasjon.

Emballasje, kontor- og datarekvisita, trykksaker, renovasjon